chủ mẫu xuyên không tới làm phu nhân hào môn Secrets

Cố Tuyết Nghi mới vừa một quải xong điện thoại, liền nghe thấy được Yến Triều thanh âm, hắn không nóng không lạnh hỏi: “Yến gia tên tuổi dùng tốt sao?”

Nàng cộp cộp cộp chạy tới Yến thị đại lâu, đợi mười tới phút sau, rốt cuộc gặp được Yến Triều.

Trần Vu Cẩn nhận máy, vừa đặt lên tai, đầu bên kia liền truyền đến giọng nói của Giản Xương Minh: “Trần tổng nếu cảm thấy tiện, chiều nay có thể cùng nhau đi một chuyến đến Bảo Hâm……”

You can e-mail the location proprietor to allow them to know you had been blocked. Make sure you involve Everything you were being executing when this site arrived up as well as Cloudflare Ray ID uncovered at the bottom of the web site.

This Web site is utilizing a stability support to safeguard itself from online assaults. The motion you just executed triggered the security Option. There are several actions that could result in this block together with distributing a particular phrase or phrase, a SQL command or malformed info.

【 toan gà quả nhiên nơi chốn đều là, còn tưởng cay đồ ăn ta Cố Tuyết Nghi nữ sĩ thượng vị, thỉnh trước kiếm 1 tỷ mới có tư cách cay đồ ăn chúng ta Cố nữ sĩ hảo sao 】

Nhận thấy em trai, em gái của chồng cũ có tư duy lệch lạc, Cố Tuyết Nghi lên kế hoạch dạy dỗ lại bọn trẻ.

Trong phút chốc, người nọ lại hoảng hốt cảm thấy chính mình giống như nghe thấy được một tiếng cười khẽ.

Đầu một hồi làm cái đại tin tức, liền cấp Yến Triều vào đầu bay đỉnh đầu mũ.

Ngay cả đối thủ một mất một còn ngày xưa của Yến Triều cũng không ngoại lệ, bày tỏ trong một cuộc phỏng vấn công khai: "Người phụ nữ tôi tán thưởng nhất là Cố Tuyết Nghi nữ sĩ."

Tất cả cư dân mạng: " Cỏ mọc trên đầu của Yến Tổng đủ để ngựa chạy một vòng rùi hahaha.

Lại một đợt tội phạm bị trảo tin tức, đương nhiên lại lần nữa thượng tin tức.

Your browser isn’t supported any longer. Update it to have the greatest YouTube working experience and our most recent options. Find out more

Tất cả cư dân mạng: " Cỏ mọc trên đầu của Yến Tổng đủ để ngựa chạy một vòng rùi hahaha.

“Yến tổng cũng muốn đưa hắn đi ngồi tù sao?” Cố Tuyết chủ mẫu xuyên không tới làm phu nhân hào môn Nghi nhẹ chọn hạ mi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *